14 Eylül 2016 Çarşamba

Sarf Arapça Kelime Bilgisi

Sitemizde Sarf Arapça Kelime Bilgisi ile ilgili çok sayıda ders mevcuttur. Aşağıdaki liste size rehber olması için örnek olarak hazırlanmıştır.
Sitemizde arama yaparak daha fazla sonuç alabilirsiniz.
Temel Bilgiler ve Kavramlar
Sarf Nedir ?

Arapçada Fiil

Mazi Fiil (Geçmiş Zaman)
Muzari Fiil (Geniş Zaman)
Emir Fiil
Emr-i Hazır
Emr-i Gaib
Emr-i Mütekellim
Nehiy (Yasaklama)
Nehyi Hazır
Arapçada Malum Fiil
Arapçada Meçhul Fiil
Lazım ve Müteaddi Fiiler
  1. Lazım Fiil
  2. Müteaddi Fiil
Arapçada Mücerred Fiiller

Taaccüb Fiilleri (Şaşma Hayret Fiilleri) 1

  1. Taaccüb Fiilleri (Şaşma Hayret Fiilleri) 2
  2. Taaccüb Fiilleri Videolu Anlatım * Arapça 3
Övme ve Yerme Fiilleri (Medh ve zem fiilleri)
Övme ve Yerme Fiilleri (Medh ve zem fiilleri) 2
Camid  Fiiler
Arapçada Masdarlar
Arapçada İsim Fiiler   - Fiil İsimleri
Gayri Munsarif İsimler 1
Gayri Munsarif İsimler 2
İsm-i Fail Anlatımı
İsm-i Fail Çekimi
İsm-i Meful
Sıfat-ı Müşebbehe
İsm-i Tafdil
İsm-i Zaman ve Mekan Masdarı Mimi
Mübalaga-i İsm-i Fail
İsm-i Mensub
İsm-i Alet
İsm-i Tasgir1 
İsm-i Tasgir 2
Munfasıl Zamirler
Muttasıl Zamirler
İşaret isimleri 1
İşaret isimleri 2
İşaret isimleri 3
İnne ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 1
İnne ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 2
İnne ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 3
İnne ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 4
NAKIS FİİLLER 1NAKIS FİİLLER 2NAKIS FİİLLER 3
Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller 1
Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller 2
Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller 3
Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller 4
Müştak isim
 Camid isim
Camid ve Müştak İsim
Vasıl ve kat’ hemzesi
İ'lal - İlal   Çeşitleri Kalb  İskan ve Hazif
İbdal
İdgam

SÎĞA
Fi’l-i mâzî
Fi’l-i muzârî  
Masdar-ı gayr-i mimî
İsm-i fâil
İsm-i mef’ûl
Fi’l-i muzârî cahd-i mutlak
Fi’l-i muzârî cahd-i müstağrak
Fi’l-i muzârî nefy-i hâl
Fi’l-i muzârî nefy-i istikbâl
Fi’l-i muzârî te’kîd-i nefy-i istikbâl
Emr-i gâib
Nehy-i gâib
Emr-i hâzır
Nehy-i hâzır
İsm-i zaman İsm-i mekânMasdar-ı mimî
İsm-i âlet
Masdar binâ-i merra
Masdar binâ-i nevi
İsm-i tasğîr
İsm-i mensûb
Mübâlağa-i ism-i fâil
İsm-i tafdîl
Fi’l-i taaccüb-i evvel
Fi’l-i taaccüb-i sânî

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder